Ceremonie i rytuały

Ceremonie i rytuały, które będziemy wykonywać podczas Duchowej Wyprawy po Starożytnym Egipcie

Po ceremonii odnowienia i odrodzenia serca oraz aktywacji Merkaby, udamy się naszymi aktywowanymi Merkabami w kilka ważnych miejsc. Z jednej strony każda ceremonia odbędzie się w innym fizycznym miejscu, ale z drugiej strony w różnych sferach duchowych. Uzyskamy dostęp do Kosmicznej Żyjącej Biblioteki i Kronik Akaszy z osi czasu Złotego Wieku Lemurii, Atlantydy i starożytnego Egiptu i udamy się do:

Sirian Temple of Goddess, w której aktywujemy różowy płomień bezwarunkowej miłości, zrównoważymy Boską Kobiecość i Boską Męskość, aktywujemy świętą geometrię gwiezdnego czworościanu w naszych sercach,

Lemurian Temple of Dreaming, w której zharmonizujemy nasze Dusze, wejdziemy głębiej w nasze serca i namiętności naszych serc. Aktywujemy świętą geometrię sześcianu.

Świątynia Atlantydzkiego Diamentowego Kryształu, Świątynia Kwiatu Życia, gdzie doświadczamy aktywacji Atlantydzkich Kodów i aktywujemy świętą geometrię ośmiościanu,

Egipska Świątynia Światła i Ciemności, gdzie połączymy się z naszymi Egipskimi Wielowymiarowymi Jaźniami i będziemy pracować nad równowagą między światłem a ciemnością, równowagą w naszym życiu, pogłębiając naszą intuicję. Doświadczamy również głębokiej znajomości nauk Lewego i Prawego Oka Horusa. W naszych sercach aktywujemy świętą geometrię dwunastościanu.

Świątynia Prawdy, w której każdy aspekt naszego życia jest dostosowany do naszego najwyższego potencjału i osi czasu samodoskonalenia, głębszych poziomów celu naszej duszy. Aktywujemy świętą geometrię dwudziestościanu – aby dokończyć aktualizację Syrjańskich Gwiezdnych Wrót Serca.