Medytacja H’oponopono

Starożytna praktyka na oczyszczenie dysharmonii w naszej energii poprzez wdzięczność i wybaczenie.

Boski Stwórco, Ojcze, Matko i Synu w Jednym. Jeśli ja, moja rodzina, krewni i przodkowie obraziliśmy Ciebie, Twoją rodzinę, krewnych oraz przodków w myślach, słowach, czynach, kiedykolwiek od początku stworzenia do chwili obecnej, prosimy Cię o wybaczenie.  Niech oczyszczą się, rozpuszczą i odetną wszelkie negatywne wspomnienia, blokady, energie i wibracje.

Przemień te niepożądane energie w czyste światło. I tak właśnie jest. Oczyszczam wszystkie swoje ciała energetycze, mentalne, emocjonalne, fizyczne, oczyszczam swoją podświadomość, oczyszczam swoje deenaa i wszystko co wymaga oczyszczenia, powtarzając słowa hooponopono. Przepraszam, wybacz mi, kocham Cię, dziękuję. 

W tej chwili i w tym czasie do wszystkiego, czego nie lubię i co mi nie odpowiada w moim obecnym życiu, mówię przepraszam, wybacz mi, kocham Cię, dziękuję. 

Osadzam się w pokoju ze wszystkimi ludźmi na Ziemi, również z tymi, z którymi mam niespłacone długi. Uwalniam wszystkich tych, co do których myślę, że mnie krzywdzili lub źle traktowali, ponieważ oni po prostu oddają mi to, co dostali ode mnie wcześniej, w jakimś poprzednim życiu, przepraszam, wybacz mi, kocham Cię, dziękuję.

Nawet jeśli jest mi trudno wybaczyć komuś, to właśnie ja jestem tą, która teraz prosi o wybaczenie.  Za tę chwilę, za cały czas, za wszystko, co nie podoba mi się w moim obecnym życiu, przepraszam, wybacz mi, kocham Cię, dziękuję.  Za tę świętą przestrzeń, w której mieszkam dzień po dniu i w której nie czuję się komfortowo, przepraszam, wybacz mi, kocham Cię, dziękuję.

Za trudne relacje, wobec których utrzymuję tylko złe wspomnienia. Przepraszam, wybacz mi, kocham Cię, dziękuję.  Boskość oczyszcza mnie z tego wszystkiego co nie podoba mi się w moim obecnym życiu, w moich przeszłych życiach, w mojej pracy i w tym, co jest wokół mnie oraz wszystko to, co przyczynia się do mojego poczucia niedostatku. Przepraszam, wybacz mi, kocham Cię, dziękuję. 

Jeśli moje fizyczne ciało doświadcza niepokoju, zmartwień, poczucia winy, strachu, smutku, bólu, oczyszczam wszystkie przyczyny tych doświadczeń.  Jestem wdzięczna za możliwość uwolnienia Was i siebie.  Przepraszam.  Wybacz mi.  Kocham Cię.  Dziękuję.  Właśnie teraz mówię kocham Was.

Oczyszczam i uwalniam wszystkie dysharmonijne myśli.  Przepraszam.  Wybacz mi.  Kocham Cię.  Dziękuję. 

Myślę o zdrowiu emocjonalnym moim i moich ukochanych.  Kocham Was.  Tutaj i w tej chwili przyznaję się do moich wspomnień i myśli. Obym nauczyła się czekać bez niepokoju i bez strachu na spełnienie moich potrzeb.  Przepraszam. Wybacz mi.  Kocham Cię. Dziękuję.

Mój wkład w uzdrowienie ziemi. Umiłowana Matko Ziemio, którą Ja jestem. Jeśli ja, moja rodzina, moi krewni i moi przodkowie źle traktowaliśmy Cię w myślach, słowach i uczynkach od początku naszego stworzenia do chwili obecnej, proszę Cię o wybaczenie.  Niechaj oczyszczą się, rozpuszczą i odetną wszelkie negatywne wspomnienia, blokady energii i wibracje.  Przemień te niepożądane energie w czyste światło. I tak właśnie jest. 

Ta modlitwa jest moim wkładem i bramą do Twojego zdrowia, które jest tym samym, co moje zdrowie, więc bądź zdrowy, zdrowa i wraz z uzdrowieniem powtarzam.  Przepraszam za pełne bólu wspomnienia, które dzielę z Tobą. Proszę o Twoje przebaczenie za zejście się naszych ścieżek, by nastąpiło uzdrowienie. Dziękuję, że jesteś we mnie.  Kocham Cię za to, że jesteś tym, kim jesteś.

Love, Light & Consciousness
Sylwia

Powyższa medytacja jest jedną z praktyk dostępnych na platformie WeGrow. Jeśli chcesz rozpocząć regularną pracę nad sobą, dołącz do platformy tutaj!

A tutaj możesz odsłuchać medytację na YouTube: