Lotus Mudra

Mudra świadomie łączy twoje ciało z określonym obwodem elektrycznym w twoim ciele. W ciele istnieje …

Read More