Wielka Piramida i Świadomość

Wielka Piramida i Świadomość

Gdybyśmy narysowali poziomą linię przechodzącą przez środek Ziemi do jej obwodu, to linie od tych dwóch punktów do środka Księżyca i od środka Księżyca z powrotem do środka Ziemi dadzą nam dokładne proporcje Wielkiej Piramidy.

Pole energetyczne człowieka również zawiera rozmiary Ziemi i Księżyca. Nasze ciała są swoistą miarką dla Wszechświata. Ziemia, Księżyc (i cały Układ Słoneczny), fizyczne ciało ludzkie i Jajo Życia są powiązane geometrycznie, a Wielka Piramida łączy je wszystkie.

Wielka Piramida jest tak naprawdę wielką mapą poziomu świadomości, na którym znajduje się Ziemia. Piramida miała służyć ludzkości w przejściu z drugiego poziomu świadomości na trzeci poziom. Mówimy tutaj o trzech poziomach świadomości, gdzie drugi poziom to ludzkość i Ziemia obecnie, a trzeci to tzw. świadomość Chrystusowa. W każdym z poziomów wyróżniamy skomplikowaną siatkę „podpoziomów” czy „międzypoziomów”.

Kings Chamber została zbudowana dla nas, dla naszego poziomu świadomości, aby przejść przez inicjację do następnego poziomu, do świadomości Chrystusowej.

W Starożytnym Egipcie w Wielkiej Piramidzie odbywał się proces inicjacji, który prowadził do przejścia na wyższy poziom świadomości. Więcej o tym w kolejnych postach.

Ps. Zachęcam do dołączenia do naszego eventu w marcu. Egipt i starożytne moce czekają: https://shamanicway.pl/aktywacja/